walailak-day2.jpg
walailak-day3.jpg
walailak-day5.jpg
walailak-day6.jpg
walailak-day9.jpg

ปฏิทินการจัดกิจกรรมต่างๆ งานวลัยลักษณ์เดย์

20036101.jpg
walailakday11.jpg
15036104.jpg

กีฬาวลัยลักษณ์เดย์

ย้อนเมืองโบราณสถานตุมปัง

แผนผังการจัดงาน

mapwalailakday.jpg

ผู้สนับสนุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)
ปุ๋ยไข่มุก ตราเรือไวกิ้ง
ปุ๋ยไข่มุก ตราเรือไวกิ้ง
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บริษัท เศรษฐินี เรียลเอสเตท จำกัด
บริษัท เศรษฐินี เรียลเอสเตท จำกัด
ห้างทองซีกวง
ห้างทองซีกวง
 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ห้างลัคกี้ ดีพาร์ทเมนท์สโตร์
ห้างลัคกี้ ดีพาร์ทเมนท์สโตร์
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
โรงพยาบาลท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
Family mart
Family mart
บริษัท วสันต์ โปรดักส์ จำกัด
บริษัท วสันต์ โปรดักส์ จำกัด
K&A Apartment
K&A Apartment
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นครทวดทองคอนกรีต
นครทวดทองคอนกรีต
เซ็นทรัลพาร์ค (Central Park)
เซ็นทรัลพาร์ค (Central Park)
บริษัท สยามมาสเตอส์คอนกรีต จำกัด
บริษัท สยามมาสเตอส์คอนกรีต จำกัด
©{2017} ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Search