ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศูนย์บริการการศึกษา ร่วมกับส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมแนะนำมหาวิทยาลัย สำนักวิชา หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ศักยภาพของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ พบผู้บริหาร ครูแนะแนว ในระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 61 ที่ผ่านมา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 800 คน ประชุมครูแนะแนวจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่มัธยมศึกษา 34 ( สพม. 34) เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 400 คน ผู้บริหารและครูแนะแนวโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัย และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเข้าร่วม เพื่อแนะนำมหาวิทยาลัยและให้ข้อมูลเชิงลึกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แก่ผู้บริหาร ครูแนะแนว และนักเรียน ขยายและเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดทางภาคเหนือ โดยได้รับความร่วมมือ จาก สพม.34 และโรงเรียนต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนเป็นอย่างดี

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

WU to School
กิจกรรม/โครงการ “สื่อสารภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยสู๋โรงเรียนและสื่อมวลชนสัมพันธ์” ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
ในระหว่างวันที่ 7 - 10 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่

Syndication

Organizational Communication Division
© 2018 ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0 7567 3725-30

Search