ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ​ นันทพิชัย​ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา​ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์​ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายต่างๆ​ ร่วมกับคุณสุภาณี​ เพชรานันท์​ ส่วนสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ​ ​บรรยายสรุป​ แก่บุคลากรสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์​ ในโอกาสศึกษาเรียนรู้งานศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา​ เมื่อวันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยจัดการต้อนรับและบรรยายสรุป​ ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


อาจารย์และนักเรียนชั้นมัธมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน อบจ.กระบี่ โรงเรียนโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล และโรงเรียนเมืองกระบี่ จำนวน 40 คน เยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้ ในโครงการ "เด็กกระบี่อยากเป็นหมอ" โดยมีอาจารย์ ดร. นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ นางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร และคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับและนำชมโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องบรรยาย อาคารวิชาการ 9

ภาพกิจกรรม

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


อาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จ.กระบี่ จำนวน 85 คน เยี่ยมชมและฟังบรรยายแนวทางการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ รวมทั้งคณบดี คณาจารย์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งเป็นสำนักวิชาที่นักเรียนมีความประสงค์จะศึกษาเรียนรู้ โดยจัดการต้อนรับและบรรยายสรุป เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร อาจารย์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปัญญาทิพย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 84 คน เยี่ยมชมและฟังบรรยายแนวทางการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับ และบรรยายเรื่อง “TCAS’62 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน พูดคุยเรื่อง "การเรียนการสอนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สู่สากล" รวมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง รักษาการแทนรองคณบดี สำนักวิชาการจัดการ และ อาจารย์ ดร.ศิราณี ยงประเดิม หัวหน้าสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ พูดคุย “หลักสูตรที่ใช่ อาชีพที่ชอบ”

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ให้การต้อนรับคณะครู อาจารย์ โรงเรียนนานาชาติ บริติช ปัญญาดี เกาะสมุย จ.สราษฎร์ธานี นำโดย คุณศิวพงศ์ เลื่อนราม ผู้อำนวยการโรงเรียน ในโอกาสเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร พร้อมเยี่ยมชม Smart Classroom ศาลจำลอง โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ และสวนวลัยลักษณ์

Syndication

Division of Corporate Communication
© 2018 ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0 7567 3725-30

Search