มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม แนะนำหลักสูตรสำนักวิชา "นำความรู้สู่ห้าง"

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม "นำความรู้สู่ห้าง" โดยเชิญนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจร่วมชมนิทรรศการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ศักยภาพของสำนักวิชาต่าง ๆ รวมทังการรับนักศึกษา ในแนวคิดหลัก "Walailak Land of Glory" ระหว่างวันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณ ชั้น 2 และชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าโรบินสันโอเชี่ยน นครศรีธรรมราชเมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ เวลา 12.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คณบดี คณาจารย์ผู้แทนของสำนักวิชาต่าง ๆ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์และภาพรวมในการจัดงานครั้งนี้ว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้นำความรู้ในด้านต่าง ๆ ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มาเผยแพร่ให้นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนได้รับทราบ ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดการเรียนการสอนใน 4 กลุ่ม สำนักวิชา กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสังคมศาสตร์ และหลักสูตรนานาชาติ โดยมีการจัดตั้งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ อัครราชกุมารี และวิทยาลัยนานาชาติ อีกทั้ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบชั้นนำของประเทศ และมีการปรับปรุงภูมิทัศน์มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) โดยในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้จะนำเอารถไฟฟ้ามาใช้เพื่อเป็นระบบขนส่งภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนปรับปรุงสนามกีฬาต่างๆ ให้มีมาตรฐาน พร้อมทั้งติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 55 ตัว คอยสอดส่องดูแลทั่วบริเวณมหาวิทยาลัย ตลอด 24 ชั่วโมง รองรับการใช้ชีวิตของนักศึกษาที่มีความสุขและปลอดภัยในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้

กิจกรรม "นำความรู้สู่ห้าง" ประกอบด้วย นิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตร/สำนักวิชาต่าง ๆ กิจกรรมเกมการละเล่น อาทิ การรับสมัครนักศึกษา กิจกรรมแลเพลินการจัดการ ภาษาอังกฤษออนไลน์ เขียนพู่กันและตัดกระดาษจีน Walailak Nursing Open house งานวิจัยด้านอบแห้ง VR visual การท่องเที่ยวเมืองนคร เดิน-วิ่งเภสัชฯวลัยลักษณ์ มินิฮาร์ฟมาราธอนครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กิจกรรมวลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ ตรวจความปลอดภัยของอาหาร Law in Love Love&Share งานวลัยลักษณ์เดย์ 23-31 มีนาคม 2561 เป็นต้น พิเศษสุดร่วมสแกน Qr code page WalailakUniversity รับของระลึกโดนใจ และพริ้นภาพสามมิติฟรีในบ่ายวันเดียวกันนี้ ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากสำนักวิชาต่างๆ ได้ร่วมกิจกรรม เดินแฟชั่นโชว์ "โรบินสันไลฟ์สไตล์ วาเลนไทน์ บอกรักให้ก้องโลก" เนื่องในโอกาสเทศกาลวันแห่งความรักอีกด้วย

ประมวลภาพ
Division of Corporate Communication
© 2018 ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0 7567 3725-30

Search