ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


ส่วนสื่อสารองค์กรขอเชิญผู้แทนหน่วยงาน และ Web admin ประจำหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2562 “การสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล” ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร

ทั้งนี้ ส่วนสื่อสารองค์กรได้รับนโยบายในการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อบุคคลที่รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรของแต่ละหน่วยงาน จึงได้จัดกิจกรรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2562 “การสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล” เพื่อให้ผู้แทนหน่วยงาน และ Web admin ประจำหน่วยงานได้เรียนรู้สื่อดิจิทัลสมัยใหม่(New Digital Media/NDM) ซึ่งเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสื่อสารองค์กรยุคปัจจุบัน โดยมีสื่อดิจิทัลและสื่อสมัยใหม่เข้ามาแทนที่ ซึ่งทุกคนสามารถเป็นเจ้าของสื่อได้ด้วยตัวเอง สื่อสารกับคนต่างๆ ทั่วโลกได้ ดังนั้นการทำงานด้านประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารองค์กรมีความจำเป็นจะต้องใช้สื่อที่มีอยู่ในโลกโซเชียลให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยทุกคนสามารถทำหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าว เขียนข่าว แชร์ข่าวที่น่าสนใจให้ทั่วโลกรับรู้ได้ ซึ่งนับเป็นพัฒนาการด้านนวัตกรรมการสื่อสาร

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. 3725-30

กำหนดการ กิจกรรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ประจำปี 2562 “การสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล”
ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร

13.00 น. ลงทะเบียน
13.10 น. ทักทาย / ชมสื่อวิดีทัศน์ “แนะนำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”
13.15 น. พิธีเปิด
กล่าวเปิด และให้แนวคิดสร้างแรงบันดาลใจ “สื่อบุคคล พลังสร้างสรรค์..สื่อสารองค์กร”
โดย   รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน
13.45 – 15.15 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง
“การสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล และการจัดทำสื่อ YouTube Online ”
โดย  คุณสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม
ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
อดีตคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15.15 – 15.30 น. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมคณบดี รองคณบดี และคณาจารย์สำนักวิชาต่าง ๆ พร้อมรุ่นพี่ศิษย์เก่าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ร่วมต้อนรับและบรรยายสรุปแก่อาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จำนวนประมาณ 30 คน ในโอกาสเยี่ยมชม และศึกษาเรียนรู้สำนักวิชาที่ชอบ อาชีพที่ใช่ พร้อมเยี่ยมชมวิทยาลัยนานาชาติ Smart classroom ศาลจำลอง และสวนวลัยลักษณ์ เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10.00-16.00 น. โดยให้การต้อนรับ ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพ

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับผู้ปกครองทั่วทุกภูมิภาค ในกิจกรรมวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีพบผู้ปกครอง ประจำปี 2562 พร้อมเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. โดยให้การต้อนรับ ณ ห้อง 3201 อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพกิจกรรม

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จำนวน 36 คน นำโดย อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกัน ศึกษาเรียนรู้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการพัฒนาตัวบ่งชี้ประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน นายอวยพร เรืองศรี รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแก่คณะ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. โดยจัดการต้อนรับและบรรยายสรุป ณ ห้องบรรยาย AD1302 อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ภาพกิจกรรม

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสังคมและกิจการพิเศษ ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และคณะให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป "ระบบงานศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" แก่ประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง สื่อมวลชน และเครือข่าย จำนวน 100 คน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 โดยจัดการต้อนรับและบรรยายสรุป ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร

ภาพกิจกรรม

Syndication

Division of Corporate Communication
© 2018 ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0 7567 3725-30

Search