ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมคณบดี รองคณบดี และคณาจารย์สำนักวิชาต่าง ๆ พร้อมรุ่นพี่ศิษย์เก่าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ร่วมต้อนรับและบรรยายสรุปแก่อาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จำนวนประมาณ 30 คน ในโอกาสเยี่ยมชม และศึกษาเรียนรู้สำนักวิชาที่ชอบ อาชีพที่ใช่ พร้อมเยี่ยมชมวิทยาลัยนานาชาติ Smart classroom ศาลจำลอง และสวนวลัยลักษณ์ เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10.00-16.00 น. โดยให้การต้อนรับ ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพ

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับผู้ปกครองทั่วทุกภูมิภาค ในกิจกรรมวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีพบผู้ปกครอง ประจำปี 2562 พร้อมเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. โดยให้การต้อนรับ ณ ห้อง 3201 อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพกิจกรรม

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จำนวน 36 คน นำโดย อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกัน ศึกษาเรียนรู้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการพัฒนาตัวบ่งชี้ประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน นายอวยพร เรืองศรี รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแก่คณะ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. โดยจัดการต้อนรับและบรรยายสรุป ณ ห้องบรรยาย AD1302 อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ภาพกิจกรรม

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสังคมและกิจการพิเศษ ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และคณะให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป "ระบบงานศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" แก่ประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง สื่อมวลชน และเครือข่าย จำนวน 100 คน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 โดยจัดการต้อนรับและบรรยายสรุป ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร

ภาพกิจกรรม

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ​ นันทพิชัย​ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา​ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์​ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายต่างๆ​ ร่วมกับคุณสุภาณี​ เพชรานันท์​ ส่วนสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ​ ​บรรยายสรุป​ แก่บุคลากรสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์​ ในโอกาสศึกษาเรียนรู้งานศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา​ เมื่อวันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยจัดการต้อนรับและบรรยายสรุป​ ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

Syndication

Organizational Communication Division
© 2018 ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0 7567 3725-30

Search