ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดจัดกิจกรรมในโครงการ Walailak Young Ambassador Camp รุ่นที่ 5 ในระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยร่วมกับเพื่อนต่างสถาบัน พี่ ๆ นักศึกษา และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง ให้นักเรียนได้ค้นพบตัวเองในการเลือกหลักสูตรที่ใช่ สำนักที่ชอบ ในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้บรรยากาศการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยจัดในรูปแบบค่ายการเรียนรู้ เน้นให้นักเรียนได้รับข้อมูลการเรียนการสอน และศักยภาพด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รับจำนวน 100 คน ทั้งนี้ นักเรียนที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสื่อสารองค์กร โทร.0 7567 3725-30/080-3829444


- หนังสือเชิญ

- แบบตอบรับให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการค่าย “Walailak Young Ambassador Camp” รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 โดยมีอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกว่า 200 คน เพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตในในรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมค้นหาตัวตนในหลักสูตรที่ตัวเองชอบ ก่อนการตัดสินใจก้าวเข้าสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษาต่อไปโดยในช่วงเช้าของวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมค่ายพร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ การจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สู่สากล

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการจัดกิจกรรมค่าย “Walailak Young Ambassador Camp” รุ่นที่ 3 ซึ่งส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ 300 คนเข้าร่วมสัมผัสการใช้ชีวิตในในรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมร่วมค้นหาตัวตนในหลักสูตรที่ตัวเองชอบ ก่อนการตัดสินใจก้าวเข้าสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษาต่อไปศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ กล่าวถึงเป้าหมายสำคัญในการจัดค่าย “Walailak Young Ambassador Camp” ว่า จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยร่วมกับเพื่อนต่างสถาบัน พี่ ๆ นักศึกษา และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนักเรียนจะได้ค้นพบตัวเองในการเลือกหลักสูตรที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ที่สำคัญนักเรียนเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงสำคัญในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆของมหาวิทยาลัย โดยในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 แล้ว มีอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์ สกลนคร ชลบุรี ชัยนาท อุดรธานี อุบลราชธานี ปราจีนบุรี นนทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงโรงเรียนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมรวม 300 คน และมีรูปแบบค่ายการเรียนรู้ เน้นให้นักเรียนได้รับข้อมูลการเรียนการสอน ศักยภาพของสำนักวิชา เรียนรู้ TCAS’62 การจัดทำ Portfolio ให้โดนใจกรรมการ รวมถึงภาษาอังกฤษสำหรับ TCAS ด้วย

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดจัดกิจกรรมในโครงการ Walailak Young Ambassador Camp รุ่นที่ 3 ในระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยร่วมกับเพื่อนต่างสถาบัน พี่ ๆ นักศึกษา และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนักเรียนจะได้ค้นพบตัวเองในการเลือกหลักสูตรที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้บรรยากาศการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยจัดในรูปแบบค่ายการเรียนรู้ เน้นให้นักเรียนได้รับข้อมูลการเรียนการสอน ศักยภาพของสำนักวิชา เรียนรู้ TCAS’62 การจัดทำ Portfolio ให้โดนใจกรรมการ และสามารถยื่น Portfolio ได้ทันที

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันภาษาและส่วนสื่อสารองค์กรได้จัดโครงการ Walailak University Language Institute Festival & Walailak Young Ambassador Camp 2018 ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยมีคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมรวม 200 คน27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติเปิดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเปิดหอเกียรติยศ ห้องภาษาพาสาร ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมพื้นที่ต่างๆ ภายในสถาบันภาษา และบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเรียนการสอนและการใช้ภาษาอังกฤษในยุคไทยแลนด์ 4.0”

Syndication

Division of Corporate Communication
© 2018 ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0 7567 3725-30

Search