ผู้บริหารและบุคลากร ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วยอาจารย์-นักเรียนค่าย “Walailak Young Ambassador Camp” รุ่น 4 ร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 


ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการค่าย “Walailak Young Ambassador Camp” รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 โดยมีอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกว่า 200 คน เพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตในในรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมค้นหาตัวตนในหลักสูตรที่ตัวเองชอบ ก่อนการตัดสินใจก้าวเข้าสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษาต่อไปโดยในช่วงเช้าของวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมค่ายพร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ การจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สู่สากล

จากนั้นในช่วงค่ำของวันที่ 6 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เเละนักเรียนผู้เข้าร่วมค่าย “Walailak Young Ambassador Camp” รุ่นที่ 4 พร้อมใจกันสวมเสื้อเหลือง และร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่บริเวณลานจัดกิจกรรม อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบโครงการค่าย “Walailak Young Ambassador Camp” ในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 แล้ว ในครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ยื่น Portfolio กับอาจารย์เพื่อพิจารณาและลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อทันที โดยกิจกรรมภายในค่ายประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ เรื่อง “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์: ตาน้ำแห่งความรู้ในศตวรรษที่ 21” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การบรรยาย เรื่อง TCAS และการจัดทำ Portfolio ให้โดนใจกรรมการ กิจกรรมแนะนำหลักสูตรที่ใช่ อาชีพที่ชอบ” ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TCAS การเปิดโลกทัศน์สู่ความเป็นสากลของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สหกิจศึกษาสู่การปฎิบัติจริง และการตัดต่อภาพ คลิปผ่าน application

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเรียนรู้เมืองมหาวิทยาลัย Campus tour เช่น ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ห้องเรียน Smart Classroom สวนวลัยลักษณ์ สนามกีฬามาตรฐานต่างๆ ฯลฯ กิจกรรม "รวมใจวลัยลักษณ์" การประกวดภาพ/คลิปวิดีโอ โดนใจในรั้ววลัยลักษณ์ และหลังเสร็จสิ้นค่ายได้มีการมอบเกียรติบัตร พร้อมมอบเข็ม Walailak Young Ambassadors Camp รุ่นที่ 4 เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเป็นทูตการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

โครงการค่าย “Walailak Young Ambassador Camp” จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยร่วมกับเพื่อนต่างสถาบัน พี่ ๆ นักศึกษา และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนักเรียนจะได้ค้นพบตัวเองในการเลือกหลักสูตรที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ที่สำคัญนักเรียนเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงสำคัญในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆของมหาวิทยาลัยต่อไป

ประมวลภาพ
Division of Corporate Communication
© 2018 ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0 7567 3725-30

Search