ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

สวัสดีค่ะ ชื่อ ดลรวี แวเย็ง หรือ นิว สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม และปริญญาโทสาธารณสุขมหาบัณฑิต สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) จากนั้นเรียนต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ ภายใต้บ้านสาธารณสุขศาสตร์หลังเดิม วันนี้จะมาบอกเล่าประสบการณ์ในการเข้าอบรมคอร์สระยะสั้นเรื่อง “Environmental Chemicals and Human Health” จัดขึ้นในช่วงปลายปี 2561 ที่ผ่านมา ณ Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน


สวัสดีครับ ผมชื่อ นายภูรินทร์ ไชยวรรณ์ ชื่อเล่นพิว กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเกษตร สาขาพืชศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในครั้งแรกที่มายื่นใบสมัครที่นี่ สิ่งแรกที่เป็นสิ่งที่ทำให้ผมประทับใจจนถึงในทุกๆวันนี้นั่นคือ บรรยากาศของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีบรรยากาศที่ร่มรื่น พื้นที่ของมหาลัยมีความกว้างขวาง ไม่อึดอัด มีคุณภาพของอากาศที่ดีเหมาะแก่การเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ในวันที่กระผมมาสมัครเรียนยังได้พบปะพูดคุยกับคณาจารย์ของหลักสูตรหลายๆท่าน ซึ่งต้องยอมรับเลยว่าทางมหาวิทยาลัยมีทีมคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านระดับแนวหน้าของประเทศอยู่มากมาย ช่วยให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนที่นี่แก่กระผมได้เป็นอย่างดี

Syndication

Division of Corporate Communication
© 2018 ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0 7567 3725-30

Search