งานผลิตสื่อและสารสนเทศ

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

1. งานข่าว

1.1 จัดทำข่าวและภาพข่าวกิจกรรม สกู๊ปข่าว บทความ ฯลฯ
1.2 งานสื่อมวลชนสัมพันธ์
1.3 Clipping ประมวลและวิเคราะห์ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่

2. งานวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

2.1 วิทยุโทรทัศน์

2.1.1 รายการประจำ
- รายการวลัยลักษณ์สู่สังคม
- เช้านี้ที่เมืองนคร
- บ่ายนี้มีคำตอบ
2.1.2 รายการพิเศษอื่นๆ

2.2 วิทยุกระจายเสียง

2.2.1 รายการประจำ
- วิทยุนานาสาระ
- อสมท. เพื่อชุมชน
2.1.2รายการพิเศษอื่น
-สภากาแฟ

3. งานสื่อสิ่งพิมพ์

3.1 หนังสือแนะนำมหาวิทยาลัย
3.2 แผ่นพับแนะนำมหาวิทยาลัย
3.3 สารวลัยลักษณ์
3.4 โปสเตอร์ , คัทเอาต์, BillBoard, Light Box

4. งาน Walailak Channel
5. งาน Social Media

6. งานสารสนเทศ

6.1 งานประมวลวิเคราะห์สื่อ
6.2 งานบริการสื่อ

7. งานโครงการ

7.1 Walailak Facebook Live on Air
7.2 New Media

Division of Corporate Communication
© 2018 ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0 7567 3725-30

Search