ภาพดำเนินการ 5ส

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ลำดับที่

ก่อนดำเนินการ

หลังดำเนินการ

1

ห้องรับแขก

 

2.

มุมวัสดุสำนักงาน

 

 

มุมเก็บของสำนักงาน

 

 

มุมเอกสารเผยแพร่

 

 

ผังสวิทซ์ไฟ

 

 

โต๊ะทำงาน

 

Organizational Communication Division
© 2018 ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0 7567 3725-30

Search