Talk with The President

Talk with The President

โพสต์โดย Walailak Channel เมื่อ วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2018

LIVE • WALAILAK CHANNEL

วีดิทัศน์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

14096107.jpg

Walailak University An Era of Change

Download Thai | Eng
09106105.jpg

Walailak University WHERE ONE'S GREAT FUTURE BEGINS

14096111.jpg

WU Land of Glory

17016101.jpg
14096114.jpg
24106101.jpg
14096116.jpg
14096117.jpg
27126102.jpg
26126107.jpg
26126108.jpg
03016107.jpg
Organizational Communication Division
© 2018 ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0 7567 3725-30

Search