มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการจัดลำดับโดย

Image

SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS 2019WORLD CLASS RESEARCH | ผลงานวิจัยระดับโลก

0
WORLD
0
ASIA
0
THAILAND

INNOVATION RANKING | นวัตกรรมระดับโลก

0
WORLD
0
ASIA
0
THAILAND
วีดิทัศน์
Walailak University An Era of Change

Walailak University An Era of Change

Download Thai | Eng | China
Walailak University WHERE ONE'S GREAT FUTURE BEGINS

Walailak University WHERE ONE'S GREAT FUTURE BEGINS

Walailak Park

Walailak Park

Walailak Park
14096114.jpg
07026201.jpg
07026202.jpg
14096117.jpg
05036201.jpg
15026201.jpg
26126108.jpg
02076204.jpg
17016101.jpg
Division of Corporate Communication
© 2018 ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0 7567 3725-30

Search