Cart

วันอังคาร, 30 ตุลาคม 2561

คณะผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายอำเภอท่าศาลา ในโอกาสได้ไปดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดพังงา

วันอังคาร, 30 ตุลาคม 2561
©{2018} ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ . อาคารบริหาร เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160