Cart

วันจันทร์, 29 พฤศจิกายน 2564

ได้แล้ว! 5 ทีมนักศึกษา ตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมแข่งขัน R2M 2021 ระดับประเทศ

วันจันทร์, 29 พฤศจิกายน 2564
ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารสหกิจศึกษา เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160