Cart

วันจันทร์, 27 มกราคม 2563

สุดยอดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC 2020) 9 ผลงานโครงงาน เป็นตัวแทนภาคใต้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ณ กรุงเทพฯ

วันจันทร์, 27 มกราคม 2563
©{2018} ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ . อาคารบริหาร เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160