Cart

วันพฤหัสบดี, 26 กรกฎาคม 2561

สำนักวิชาการจัดการ ร่วมกับ สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ เครือข่ายนักวิจัยด้าน Healthcare Analytics, Technologies and Start Up จัดประชุมสัมมนานานาชาติ เรื่อง Health 4.0- Next generation processes with the latest technologies

วันพฤหัสบดี, 26 กรกฎาคม 2561
©{2018} ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ . อาคารบริหาร เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160