Cart

วันศุกร์, 26 มิถุนายน 2563

อธิการบดีลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้า การก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาใหม่ WU Residence

วันศุกร์, 26 มิถุนายน 2563
ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารสหกิจศึกษา เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160