Cart

วันพฤหัสบดี, 24 สิงหาคม 2560

สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม Get Together

สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WULI) จัดกิจกรรม Get Together ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ สนามหน้าเรือนรับรอง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้อาจารย์ชาวไทยและชาวต่างชาติของสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน อีกทั้งเพื่อเป็นการแสดงถึงการต้อนรับอันอบอุ่นจากคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยต่อคณาจารย์ชาวต่างชาติที่มาจากประเทศต่างๆทั่วโลก โดยมีคณาจารย์ทั้งชาวไทยและต่างชาติ บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมงาน กว่า 50 คน

วันพฤหัสบดี, 24 สิงหาคม 2560
©{2018} ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ . อาคารบริหาร เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160