Cart

วันจันทร์, 21 สิงหาคม 2560

เปิดบริการแล้ว!!ฟิตเนส มวล.โฉมใหม่ ทันสมัย มีมาตรฐาน

        เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีเปิดศูนย์บริการฟิตเนสโฉมใหม่ ทันสมัย มีมาตรฐานและมีบริการที่หลากหลาย หลังจากที่มีการปิดปรับปรุงมากว่า 6 เดือน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธาน ตัดริบบิ้นเปิดอย่างเป็นทางการ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร ม.วลัยลักษณ์เข้าร่วม ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา  

วันจันทร์, 21 สิงหาคม 2560
©{2018} ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ . อาคารบริหาร เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160