Cart

วันพฤหัสบดี, 18 ตุลาคม 2561

Huawei ร่วมกับ ARIT ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาม.วลัยลักษณ์ ร่วมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ด้านเครือข่าย 'Huawei ICT Competition Thailand 2018-2019

วันพฤหัสบดี, 18 ตุลาคม 2561
©{2018} ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ . อาคารบริหาร เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160