Cart

วันศุกร์, 18 สิงหาคม 2560

เยาวชนและชาวนครศรีฯ แห่ร่วมงาน “อัยยะถาปัตย์” ครั้งที่ 2 ตอน "แตกหน่อ"

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวิชาการและนิทรรศการผลงานนักศึกษา “อัยยะถาปัตย์” ครั้งที่ 2 ตอน "แตกหน่อ" เพื่อแสดงผลงานการบริการวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา สร้างการรับรู้และความเข้าใจในสาขาวิชาเปิดใหม่ของสำนักวิชา “สาขาการออกแบบภายในและสาขาภูมิสถาปัตย์”  แก่เเยาวชนและผู้สนใจ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันศุกร์, 18 สิงหาคม 2560
©{2018} ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ . อาคารบริหาร เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160