Cart

วันพุธ, 13 กันยายน 2560

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เตรียมจัดทำโครงการ Asean Local Governance การบริหารจัดการเมือง : บทเรียนและประสบการณ์นักการเมืองท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เตรียมจัดทำโครงการ Asean Local Governance การบริหารจัดการเมือง : บทเรียนและประสบการณ์นักการเมืองท้องถิ่น เชิญนักการเมืองท้องถิ่น ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เตรียมพร้อมพัฒนาเมือง รองรับการเจริญเติบโตของจังหวัดนครศรีธรรมราชในอนาคต โดยได้จัดการแถลงข่าวโครงการดังกล่าวขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันพุธ, 13 กันยายน 2560
©{2018} ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ . อาคารบริหาร เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160