Cart

วันพุธ, 13 กันยายน 2560

อธิการบดีฯ ม.วลัยลักษณ์ มอบโล่และเกียรติบัตรชื่นชมคุณค่านักศึกษาโครงการ International Buddy

 ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรชื่นชมคุณค่านักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ International Buddy ประจำปีการศึกษา 2560  โดยนางสาวณัฐกานต์ ชูแสง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัล Best Buddy Award 2017 และนักศึกษาได้รับเกียรติบัตรชื่นชมคุณค่า อีกจำนวน 16 รางวัล  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

วันพุธ, 13 กันยายน 2560
©{2018} ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ . อาคารบริหาร เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160