Cart

วันอังคาร, 12 กันยายน 2560

ม.วลัยลักษณ์ต้อนรับนักศึกษาจาก Universiti Teknologi Petronas ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลฝ่ายภายในศูนย์กิจการนานาชาติ อาจารย์อับดุลรอยะ  ปาแนมาแล อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์กิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์จาก Universiti Teknologi Petronas (UTP)  ประเทศมาเลเซีย จำนวน 25 คน ซึ่งเดินทางมาทำโครงการ Sabai Dee Mai Thailand ร่วมกับชุมชนมุสลิมบ้านตีนดอนเหนือ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 7-12 กันยายน 2560 นี้

วันอังคาร, 12 กันยายน 2560
©{2018} ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ . อาคารบริหาร เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160