Cart

วันอังคาร, 12 กันยายน 2560

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมปลูกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการร่วมกับสถาบันวิจัย จัดกิจกรรมปลูกดาวเรือง 550 ต้น บนสัญลักษณ์ เลข ๙ เพื่อร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 ณและเพื่อให้ดาวเรืองบานพร้อมกันทั่วประเทศ ทันช่วงวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ณ บริเวณหน้าอาคารวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา 

วันอังคาร, 12 กันยายน 2560
©{2018} ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ . อาคารบริหาร เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160