Cart

วันจันทร์, 11 กันยายน 2560

ขอเชิญชวนส่งภาพเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายความภาคภูมิใจ ณ ทุ่งทานตะวัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญพี่น้องอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชและใกล้เคียง ชมความสวยงามของดอกทานตะวันที่ส่องประกายเหลืองอร่ามบนเนื้อที่กว่า 80 ไร่ สมกับเป็นดินแดนแห่งความรุ่งโรจน์ WU Land of Glory  ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

วันจันทร์, 11 กันยายน 2560
©{2018} ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ . อาคารบริหาร เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160