Cart

วันศุกร์, 11 มกราคม 2562

พิธีมอบค่าชดเชยเยียวยาผลอาสินแก่ราษฎร มอบช่อดอกไม้แก่หน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน พายุโซนร้อน“ปาบึก”และแสดงความยินดีให้แก่อาจารย์ผู้ได้รับอนุมัติ Fellowship ในระดับ Senior Fellow

วันศุกร์, 11 มกราคม 2562
©{2018} ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ . อาคารบริหาร เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160