Cart

วันจันทร์, 08 มกราคม 2561

สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ German International Cooperation (GIZ) ร่วมจัดประชุมเสวนาการบริหารจัดการโลจิสติกส์ อย่างยั่งยืน (Sustainable Logistics Management)

วันจันทร์, 08 มกราคม 2561
©{2018} ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ . อาคารบริหาร เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160