Cart

วันพฤหัสบดี, 06 กันยายน 2561

ม.วลัยลักษณ์ จัดสัมมนา “เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีอบแห้งไมโครเวฟ”เตรียมพร้อมผู้ประกอบการก้าวสู่ศูนย์กลางเมืองนวัตกรรมอาหาร

วันพฤหัสบดี, 06 กันยายน 2561
©{2018} ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ . อาคารบริหาร เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160