ภาพก่อนและหลังการดำเนินงาน

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ก่อน

 หลังภาพที่ 1 ห้องนมแม่ 


ภาพที่ 2 พื้นที่เก็บสิ่งอุปกรณ์ด้านหลังตู้เอกสาร
 

ภาพที่ 3 โต๊ะทำงาน 


ภาพที่ 4 โต๊ะทำงาน เคาน์เตอร์ด้านหน้า


ภาพที่ 5 เครื่องพิมพ์เอกสาร


ภาพที่ 6 เคาน์เตอร์ด้านหน้า
©{2017} Organizational Communication Division, Walailak University

Search