งานผลิตสื่อและสารสนเทศ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

1. งานข่าว

1.1 จัดทำข่าวและภาพข่าวกิจกรรม สกู๊ปข่าว บทความ ฯลฯ
1.2 งานสื่อมวลชนสัมพันธ์
1.3 Clipping ประมวลและวิเคราะห์ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่

2. งานวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

2.1 วิทยุโทรทัศน์

2.1.1 รายการประจำ
- รายการวลัยลักษณ์สู่สังคม
- เช้านี้ที่เมืองนคร
- บ่ายนี้มีคำตอบ
2.1.2 รายการพิเศษอื่นๆ

2.2 วิทยุกระจายเสียง

2.2.1 รายการประจำ
- วิทยุนานาสาระ
- อสมท. เพื่อชุมชน
2.1.2รายการพิเศษอื่น
-สภากาแฟ

3. งานสื่อสิ่งพิมพ์

3.1 หนังสือแนะนำมหาวิทยาลัย
3.2 แผ่นพับแนะนำมหาวิทยาลัย
3.3 สารวลัยลักษณ์
3.4 โปสเตอร์ , คัทเอาต์, BillBoard, Light Box

4. งาน Walailak Channel
5. งาน Social Media

6. งานสารสนเทศ

6.1 งานประมวลวิเคราะห์สื่อ
6.2 งานบริการสื่อ

7. งานโครงการ

7.1 Walailak Facebook Live on Air
7.2 New Media

©{2017} ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Search